Täitsa Pekkis Akadeemia keskkonna privaatsustingimused

Täitsa Pekkis Akadeemia (edasipidi TPA) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

1. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

1.1 Isikuandmed on andmed, mida TPA kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

1.2 Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh kliendi nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie keskkonnas;
  • keskkonna kasutamisel kasutaja veebilehitsejas küpsiste (cookies) kaudu külastuste statistika kogumiseks ja reklaamide kasutamiseks kolmandate osapoolte platvormidel;
  • ostu sooritamisel ostja tuvastamiseks klienditeeninduslikel eesmärkidel.
1.3 Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis, saab ennast sellest igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame muuhulgas kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.
1.4 Kliendi paremaks teenindamiseks võib TPA avaldada teavet kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kellele osutab TPA teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks sponsorid, maksete vahendusteenuste pakkujad jm partnerettevõtted.
1.5 TPA on isikuandmete vastutav töötleja, TPA edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.”

2. ISIKUANDMETE KAITSE

2.1 TPA rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

3. TURVALISUS

3.1 Kõiki TPA keskkonna kasutamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

4. PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUDATUSED

4.1 Jätame endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie keskkonda kasutama asudes, eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ning nõustute nendega.
4.2 Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust klienditeeninduse aadressil taitsapekkisshow@gmail.com

Privaatsustingimused kehtivad alates 05.02.2019